Video návod naleznete dole

Bezpečnostní pokyny

Před prvním použim si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použi a uschovejte si jej pro pozdější použi.
V tom to ná vodu jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která musíte dodržovat. Výrobce se zříká jakékoli odpovědnos za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů a nevhodné používání zařízení.
Při manipulaci s díly buďte opatrní, aby nedošlo k jejich poškození. Hladinoměr je určen k orientačnímu měření výšky hladiny vody. Hladinoměr není určen k ochraně čerpadla.

Popis balení

Koupí sestavy hladinoměru získáváte veškeré komponenty potřebné ke správné a snadné montáži.

1. Návod v českém jazyce: 1ks
2. Jed notka SW 1: 1ks
3. Sonda: 1ks
4. Úchyt sondy: 1ks
5. Instalační materiál: 1ks

Technické parametry

BALENÍ
Šířka balení: 30cm
Hloubka balení: 30cm
Výška balení: 15cm
Provedení: karton
Skladovací teplota: 0°C – 30°C

JEDNOTKA SW1
Šířka jednotky: 118mm
Hloubka jednotky: 54mm
Výška jednotky: 78mm
Šířka LCD: 64mm
Výška LCD: 14mm
Podsvícení LCD: ANO
Provedení: plastové (ABS)
Napájení: 9V baterie (6F22)
Výdrž baterie: >2 roky (při běžném provozu)
Provozní teplota: -10°C – 40°C
Stupeň kry: IP65

SONDA S1
Průměr sondy: 28mm
Délka sondy: 150mm
Rozsah měření: 0-40m
Rozlišení měření: 0,1m
Přesnost měření: ±0,3m
Délka vodiče sondy: 45m
Průměr vodiče sondy: 3,6mm
Provozní teplota: 0°C – 30°C
Provedení: nerezová ocel

SONDA S2
Průměr sondy: 28mm
Délka sondy: 150mm
Rozsah měření: 0-70m
Rozlišení měření: 0,2m
Přesnost měření: ±0,3m
Délka vodiče sondy: 75m
Průměr vodiče sondy: 3,6mm
Provozní teplota: 0°C – 30°C
Provedení: nerezová ocel

Příprava

Pokud budete montovat hladinoměr do stávajícího vrtu, nebo studny, je potřeba demontovat systém potrubí a vytáhnout čerpadlo ven. Dodržujte hygienické předpisy.

Kalibrace

Většina elektronických součástek je ovlivnitelná teplotou a sonda S1 a S2 i atmosférickým tlakem a nadmořskou výškou. Proto je nutné před montáží provést kalibraci. Kalibraci provádějte těsně před montáží. Vyhněte se kalibraci v mrazech a na přímém slunci. Sonda nesmí být během kalibrace ponořená!

1. Demontujte přední kryt jednotky.
2. Připojte sondu.
3. Zapněte jednotku stikem červeného tlačítka.
4. Stiskněte a držte tlačítko kalibrace, dokud se na LCD nezobrazí „Kalibrace: OK „
5. Namontujte zpět přední kryt jednotky SW1.


Proces kalibrace lze spustit pouze v době testu jednotky a kdykoliv v průběhu lze kalibraci přerušit uvolněním tlačítka kalibrace.
Nedotýkejte se displeje! Mohlo by dojít k jeho poškození.
Zabraňte vniknutí nečistot a vlhkosti do jednotky.
Dejte pozor, aby těsnění bylo na svém místě.
Konce těsnění se musí o cca 5mm překrývat.
Šrouby krytu utahujte s citem, aby nedošlo k poškození závitu!

Montáž jednotky SW1

1. Demontujte přední kryt jednotky SW1.
2. Pomocí přiložených šroubů a hmoždinek jednotku připevněte.
3. Namontujte zpět přední kryt jednotky SW1.


Nedotýkejte se displeje! Mohlo by dojít k jeho poškození.
Zabraňte vniknutí nečistot a vlhkosti do jednotky.
Dejte pozor, aby těsnění bylo na svém místě.
Konce těsnění se musí o cca 5mm překrývat.
Šrouby krytu utahujte s citem, aby nedošlo k poškození závitu!

Montáž sondy

Pokud Vaše čerpadlo má ochranné čidlo, umístěte sondu vedle čidla, nebo těsně nad. Pokud čerpadlo ochran ným čidlem vybaveno není, umístěte sondu cca 1m nad čerpadlo.

1. Plastový držák uchyťte pomocí 4 stahovacích pásků k trubce čerpadla.
2. Do držáku vložte sondu tak, aby tenká trubička směřovala směrem ke dnu a kabel směrem k hladině.
3. Pomocí třech stahovacích pásků upevněte sondu.
4. Kabel sondy přichyťte přibližně po 2 metrech stahovací páskou k trubce čerpadla. Kabel nesmí být napnutý. Plastové trubky se vlivem hmotnosi čerpadla časem prodlužují.


Ujistěte se, že sonda pevně drží na svém místě.
Při vkládání systému do vrtu do držujte hygienické zásady a dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození komponent.
Připojte kabel sondy k jednotce SW1. Převlečnou matici konektoru s citem dotáhněte.

Obsluha

Pro zapnutí hladinoměru stiskněte červené tlačítko. Po krátkém testu se zobrazí informace ostavu výšky hladiny vody a zbytkové energie baterie. Po cca 15 sekundách dojde k automatickému vypnutí.

Údržba

Hladinoměr nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Jednou za čas očistěte vlhkým hadříkem jednotku SW1. Nepoužívejte chemické a abrazivní prostředky.

Řešení problémů

Problém:Řešení:
Hladinoměr nejde zapnout.Zkontrolujte baterii.
Chyba při testu sondy.Zkontrolujte připojení sondy a kabel.
Chyba během měření.Zkontrolujte připojení sondy a kabel.
Vnitřní strana jednotky SW1 se orosila.Demontujte přední kryt a nechte v teple vyschnout. Zkontrolujte těsnění.
Obsah balení není kompletní, nebo neodpovídá popisu.Kontaktujte nás:
www.smartinventions.cz/kontakt/

Výměna baterie

Životnost baterie při běžném provozu je delší jak 2 roky. Pokud je baterie vybitá, je jí potřeba vyměnit.

1. Demontujte přední kryt jednotky SW1.
2. Povolte šrouby krycího panelu.
3. Odejměte krycí panel.
4. Vyměňte baterii. Pozor na polaritu! Používejte pouze alkalické baterie
5. Namontujte zpět krycí panel.
6. Namontujte zpět kryt jednotky SW1


Nedotýkejte se displeje! Mohlo by dojít k jeho poškození.
Zabraňte vniknutí nečistot a vlhkosti do jednotky.
Dejte pozor, aby těsnění bylo na svém místě.
Konce těsnění se musí o cca 5mm překrývat.
Šrouby krytu utahujte s citem, aby nedošlo k poškození závitu!